První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Adamov

Historický popis lokace

Město Adamov se nachází 12 km severně od Brna na západním okraji Moravského krasu v hlubokém a členitém údolí řeky Svitavy obklopeném hlubokými lesy. Jako samostatná obec byl Adamov ustanoven r. 1732, přičemž celá jeho historie souvisí se zpracováním rudy, respektive se železárenským a později strojírenským průmyslem (spojeným také s výrobou zbraní a tiskařské a čerpací techniky). Dnešní podoba je výsledkem socialistického průmyslového rozmachu a městu dominuje rozsáhlý industriální komplex ležící v úzkém několikakilometrovém pásu podél řeky a panelová výstavba v příkrých svazích a na horizontech kopců. Význačnou památkou je novogotický kostel sv. Barbory, patronky horníků, vysvěcený r. 1857, v němž se nachází proslulý vyřezávaný Světelský oltář z roku 1525; kostel byl vybudován bez vnější omítky a zapadá tak do historického rázu hamerských staveb. Nad Adamovem se ve výšce 497 m.n.m. tyčí kamenná Alexandrova rozhledna z poloviny 19. století umožňující úchvatné výhledy. Nedaleko ve Křtinském údolí leží Františčina huť (Stará huť) z 18. století, která je nejstarší vysokou pecí ve střední Evropě a jednou z nejzachovalejších, a jeskyně Býčí skála, jejíž osídlení sahá až do doby halštatské (6. stol. př.n.l.).

Technický popis lokace

Památkový areál Františčina huť tvoří vysoká dřevouhelná železářská pec, navážecí rampy, dvě pece na pálení vápna a bývalá modelárna zvaná Kameňák a dále tzv. Švýcárna z poloviny 19. století vystavěná v hrázděném stylu a původně sloužící jako knížecí ubytovací hostinec a tzv. struskové lázně (nyní Ekologické volnočasové centrum).

Podmínky pro natáčení - úřední či jiná povolení

Pro více informací kontaktujte Odbor správy majetku města.

Reference

Četnické humoresky (2007, režie: Antonín Moskalyk, Pavlína Moskalyková)
Příliš mladá noc (2012, režie: Olmo Omerzu)
Labyrint (2015, režie: Jiří Strach)

Okolí: Býčí skála

Sněžný drak (2013, režie: Eugen Sokolovský ml.)
Sedmero krkavců (2015, režie: Alice Nellis)
Korunní princ (2015, režie: Karel Janák)

Propagační videa:

Město Adamov

 

Kontakt

Kontakt na odpovědnou osobu:

Ing. Dagmar Petláková, Odbor správy majetku města / +420 602 135 764 / dagmar.petlakova@adamov.cz

Adresa:

679 04 Adamov

Web:

www.adamov.cz

Zdroj:   Odbor správy majetku města Adamova (vyplnění online dotazníku Filmové kanceláře), www.technicalmuseum.cz, www.adamov.cz, Filmová místa

Fotografie:  © Masarykova univerzita, Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filmová kancelář Brno / Gabriela Kejhová & Jakub Amler / 2017

Souhlas majitele / správce s umístěním v databázi: ano.

Cena

Dohodou.

Parametry

  • Technické sítě (elektřina, voda)
  • Pokrytí mobilní sítí
  • Dopravní dostupnost
  • Parkoviště
  • Dostupnost MHD
  • Dopravní síť v okolí
  • Možnost záboru
  • Možnost úpravy exteriéru
  • Možnost odparkování aut
  • Ubytovací služby v okolí

Mapa