První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Boskovice

Historický popis lokace

Boskovice, ležící na střední Moravě asi 40 km severně od Brna, jsou vyhlášeny městskou památkovou zónou. Městu dominuje mohutná zřícenina goticko-renesančního hradu z 13. století, který leží ve výšce 460 m.n.m. a nabízí impozantní výhled do okolní krajiny. Pod hradem se nachází honosný empírový zámek, posazený do areálu velkého anglického parku, jehož empírová podoba pochází z počátku 19. století, kořeny stavby však sahají do 17. století. Východně od zámku se nachází rozsáhlý zámecký skleník s kruhovým bazénkem, který byl postaven v letech 1826-1829 v duchu doznívajícího klasicismu, a dále rozlehlý uzavřený trakt původního panského dvora, vybudovaný v 17. století. Naproti panskému dvoru stojí dnes už dvoupatrový bývalý klášter milosrdných sester postavený rodem Ditrichštejnů. Další významnou stavbou je budova městské radnice s věží, jejíž současná pozdně renesanční podoba je výsledkem přestavby z roku 1567. Jedinečnou součástí města je zdejší židovské město, historicky sahající až do středověku, jež patří k nejzachovalejším v ČR.  Další boskovické pamětihodnosti představují: funkcionalistický evangelický kostel, novogotický farní kostel sv. Jakuba, gotický filiální kostelík Všech svatých, novogotická kaple Marie Bolestné, kamenné kašny, panský pivovar, kontribučenská sýpka a další. Svérázem je westernové městečko z roku 1994.

Technický popis lokace

Z boskovického hradu se dodnes dochovaly pozůstatky dvoupatrového paláce a kompletní vnější hradební okruh i s baštami. Technickým unikátem je v republice jediné funkční dřevěné šlapací kolo, vytahující vodu z 26 metrů hluboké studny. Zámecký skleník má půdorys obdélníku o rozměrech 48 x 11,5 m a hlavní fasádu rytmizovanou 15 prosklenými arkádami na toskánských sloupech, které směřují k jihu do zámeckého parku. Interiér skleníku tvoří sál pro 200 návštěvníků, galerie a bar. Panský dvůr je přízemní čtyřkřídlová budova s centrálním dvorem, s původně otevřenými, dnes se zasklenými částečně vyzděnými arkádami. Střecha je sedlová, do dvora prolomena velkými empírovými vikýři. Hlavní ozdobou boskovické radnice je hranolovitá věž vysoká 41,5 m. Samotná budova má nepravidelný lichoběžníkový půdorys o délce cca 15,4 m ze strany náměstí a 24,5 m z přilehlé ulice. Vchod do radnice je zaklenutý širokým půlkruhovým portálem. Pod ochozem jsou umístěny na všech stranách věže kulaté ciferníky věžních hodin. Dnešní vzhled židovské čtvrti je převážně určen pozdně klasicistní empírovou přestavbou z roku 1823; vedle obytných domů se zachovala židovská brána z roku 1753, barokní synagoga maior z roku 1639, rituální lázeň mikve a židovský hřbitov pravděpodobně ze 17. století, který se nachází v příkrém svahu na jihozápadě města a na němž spočívá kolem dvou a půl tisíce kamenných náhrobků. Westernové městečko je zábavní přírodní park, vybudovaný v opuštěném pískovcovém lomu ve stylu Divokého západu a dobrodružných filmů.

Podmínky pro natáčení - úřední či jiná povolení

Pro více informaci kontaktujte Odbor správy majetku.

Reference

Sedmero krkavců (1993, režie: Ludvík Ráža)
Strážce duší (2003, režie: Dušan Klein, Ivo Macharáček, Juraj Deák, Roman Motyčka, Pavel Jandourek)
Četnické humoresky (2007, režie: Antonín Moskalyk, Pavlína Moskalyková)
Westernstory (2011, režie: Vlastimil Peška)
O pokladech (2012, režie: Vít Karas)
Labyrint (2015, režie: Jiří Strach)

Kontakt

Kontakt na odpovědnou osobu:

Mgr. Gabriela Šmerdová, vedoucí odboru správy majetku / +420 516 488 631 / gabriela.smerdova@boskovice.cz

Adresa:

680 18 Boskovice 

Web:

www.boskovice.cz 

Zdroj: www.boskovice.cz www.regionboskovicko.cz, www.zamekboskovice.cz, www.hradboskovice.cz, www.westernove-mestecko.cz, Filmová místa

Fotografie:  © Masarykova univerzita, Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filmová kancelář Brno / Gabriela Kejhová & Jakub Amler / 2017

Souhlas majitele / správce s umístěním v databázi: v jednání.

Cena

Dohodou.

Parametry

 • Technické sítě (elektřina, voda)
 • Pokrytí mobilní sítí
 • Dopravní dostupnost
 • Parkoviště
 • Dostupnost MHD
 • Dopravní síť v okolí
 • Hlučnost okolního provozu
 • Možnost záboru
 • Možnost uzavření provozu
 • Možnost odparkování aut
 • Prostory pro maskérny, kostýmérny, catering aj.
 • Ubytovací služby v okolí

Mapa