První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Brněnské podzemí

Brněnské historické podzemí je komplex tunelů v podzemí města Brna, od roku 2010 probíhá projekt zpřístupnění podzemí. Součástí komplexu postupně otevíraných prostor v brněnském podzemí jsou Mincmistrovský sklep a sklepy Nové radnice na Dominikánském náměstí, Labyrint pod Zelným trhem a zpřístupněná kostnice pod kostelem svatého Jakuba na Jakubském náměstí.

Historický popis lokace

Sklepy pod Zelným trhem vznikaly pod jednotlivými domy od středověku po novověk - nejvíce jich bylo vybudováno v době baroka. Sloužily zejména k uchovávání potravin, zrání piva a vína v sudech i jako úkryt v době válek. Především však byly zázemím trhoveckého života Zelného trhu, který zde přetrvává už více než 700 let.

Brněnská kostnice se nachází pod Jakubským náměstím, z větší části přímo pod kostelem svatého Jakuba. V minulosti se na tomto místě nacházel hřbitov, z kapacitních důvodů však vznikla kostnice. Do této kostnice byly také přeneseny ostatky zesnulých ze zrušeného hřbitova na brněnském Petrově. Když byl hřbitov koncem 18. století zrušen, kostnice byla uzavřena a na dlouho zapomenuta. Znovu objevena byla až v roce 2001 při archeologickém průzkumu náměstí.

Celý prostor Mincmistrovského sklepa se rozkládá převážně pod budovou Nové radnice, někdejšího sídla zemské správy na Moravě. Klenba původního historického sklepa domu mincmistrů leží pouhých 60 cm pod dlažbou Dominikánského náměstí, sklep sloužil královskému mincmistrovi jako sklad surovin a nových mincí před vpuštěním do oběhu.

Technický popis lokace

Labyrint pod Zelným trhem tvoří dva samostatné celky. Část určená pro společensko-kulturní využití je situována ve spodní úrovni náměstí směrem k divadlu Reduta. Trasa míří pod náměstím vzhůru k Malému Špalíčku a vede v hloubce 6–8 metrů pod povrchem. Vstup je ze Zelného trhu č.21.

Brněnská kostnice se nachází pod Jakubským náměstím, z větší části přímo pod kostelem svatého Jakuba

Mincmistrovský sklep se nachází pod Dominikánským náměstím v historickém jádru Brna. Vstup je z ulice Panenské.

 

Kontakt

Kontakt na odpovědnou osobu:

Ivana Košuličová // Filmová kancelář Brno // kosulicova@ticbrno.cz // +420 773 771 556  

Adresy:

Labyrint pod Zelným trhem // Vstup ze Zelného trhu 21, 602 00 Brno

Kostnice u sv. Jakuba // Jakubské náměstí, 602 00 Brno

Mincmistrovský sklep // Dominikánské nám.1, 602 00 Brno

Web:

http://ticbrno.cz/cs/podzemi

 

Zdroj: TIC Brno / Wikipedie.

Fotografie:  TIC Brno, Michal Růžička.

Souhlas majitele / správce s umístěním v databázi: ano.

Cena

Dle dohody.

Parametry

  • Technické sítě (elektřina, voda)
  • Dostupnost MHD
  • Dopravní síť v okolí
  • Ubytovací služby v okolí

Mapa