První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Brněnské podzemí

Brněnské historické podzemí je komplex tunelů v podzemí města Brna, od roku 2010 probíhá projekt zpřístupnění podzemí. Součástí komplexu postupně otevíraných prostor v brněnském podzemí jsou Mincmistrovský sklep a sklepy Nové radnice na Dominikánském náměstí, Labyrint pod Zelným trhem a zpřístupněná kostnice pod kostelem svatého Jakuba na Jakubském náměstí.

Historický popis lokace

Brněnské historické podzemí tvoří rozsáhlý labyrint podzemních chodeb, tunelů, štol, krypt a sklepů. Po velké rekonstrukci je podzemí od r. 2010 postupně otevíráno veřejnosti. Jeho hlavní součásti jsou:

Sklepy pod Zelným trhem vznikaly pod jednotlivými domy od středověku po novověk – nejvíce jich bylo vybudováno v době baroka. Sloužily zejména k uchovávání potravin, zrání piva a vína v sudech i jako úkryt v době válek. Především však byly zázemím trhoveckého života Zelného trhu, který zde přetrvává už více než 700 let.

Mincmistrovský sklep se rozkládá převážně pod budovou Nové radnice, někdejšího sídla zemské správy na Moravě. Raně barokní klenba původního historického sklepa domu mincmistrů leží pouhých 60 cm pod dlažbou Dominikánského náměstí. Obvodové zdivo a studna u sklepa pochází ze 13. století. Sklep sloužil královskému mincmistrovi jako sklad surovin a nových mincí před vpuštěním do oběhu.

Brněnská kostnice se nachází pod Jakubským náměstím na místě hřbitova, který tu fungoval od počátku 13. do konce 18. století. Barokní kostnice byla objevena v roce 2001 při archeologickém průzkumu náměstí. Nachází se v ní kolem 50 tisíc kosterních pozůstatků, čímž se stává druhou největší kostnicí v Evropě, hned po pařížských katakombách.

Technický popis lokace

Labyrint pod Zelným trhem tvoří dva samostatné celky. Část určená pro společensko-kulturní využití je situována ve spodní úrovni náměstí směrem k divadlu Reduta. V turistické části trasa míří pod náměstím vzhůru k Malému Špalíčku a vede v hloubce 6–8 metrů pod povrchem. Vstup je ze Zelného trhu č. 21. Největší sklep je dlouhý téměř 23 m a jeho výška se pohybuje od 3,5 do 4 m. Mincmistrovský sklep se nalézá pod Dominikánským náměstím v historickém jádru Brna. Vstup je z ulice Panenské. Délka původního sklepa je téměř 20 m. Brněnská kostnice pod Jakubským náměstím má dvě ramena chodeb s komorou; jedna z chodeb vede přímo pod kostel svatého Jakuba, kde se rovněž nachází další tři komory kostnice se vstupem z prostoru kostelní lodi. 

Reference

Detektiv Martin Tomsa (1994, režie: Vladimír Kelbl, Rudolf Tesáček)
Dvojrole (1999, režie: Jaromil Jireš)
Četnické humoresky (2000, režie: Antonín Moskalyk, Pavlína Moskalyková)
Hitler: Vzestup zla (2003, režie: Christian Duguay)

Reportážní cyklus Brněnské televize o Brněnském podzemí (2009, BTv)
Brněnské podzemí (2017, TIC Brno)

 

Kontakt

Kontakt na odpovědnou osobu:

Ivana Košuličová / Filmová kancelář Brno /  +420 773 771 556  / kosulicova@ticbrno.cz

Adresy:

Labyrint pod Zelným trhem / Vstup ze Zelného trhu 21, 602 00 Brno

Kostnice u sv. Jakuba / Jakubské náměstí, 602 00 Brno

Mincmistrovský sklep / Dominikánské nám.1, 602 00 Brno

Web:

http://ticbrno.cz/cs/podzemi

 

Zdroj: TIC BrnoWikipedie, podzemi.brno.cz

Fotografie:  © TIC Brno, Michal Růžička.

Souhlas majitele / správce s umístěním v databázi: ano.

Cena

Dle dohody.

Parametry

  • Technické sítě (elektřina, voda)
  • Dostupnost MHD
  • Dopravní síť v okolí
  • Ubytovací služby v okolí

Mapa