První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Dolní Kounice a Rosa Coeli

Historický popis lokace

První zmínka o starobylém městě Dolní Kounice, nacházejícím se asi 25 km jihozápadně od Brna v údolí řeky Jihlavy, pochází z roku 1046. Dominantou města je vrch sv. Antonína se stejnojmennou poutní kaplí z roku 1654, nacházející se v nadmořské výšce 260 m na levém břehu Jihlavy, k níž vede křížová cesta. Na pravém břehu řeky stojí pozůstatky hradu z 13. století přebudovaného počátkem 16. století na renesanční zámek. Pod zámeckým kopcem se nachází trosky kláštera Rosa coeli: nejstarší ženský klášter na Moravě pochází z roku 1183 a řadí se k nejvýznamnějším středoevropským církevním stavbám vrcholné gotiky. V současné době je majitelem kláštera římskokatolické biskupství v Brně. Dalšími historickými památkami Dolních Kounic jsou kostely a kaple nebo měšťanské renesanční a barokní domy. Nedílnou součástí města jsou i pozůstatky kdysi rozsáhlé židovské obce: raně barokní synagoga z roku 1655 patří k nejstarším synagogám na Moravě a židovský hřbitov založený v roce 1680 ve svahu nad ghettem na jižním okraji města.

Technický popis lokace

Rozsáhlý komplex budov kláštera Rosa coeli částečně obklopuje mohutná středověká kamenná zeď. Do areálu se vstupuje gotickou hrotitou branou přes bývalý hospodářský dvůr. Vlastní část kláštera tvoří konventní kostel Panny Marie dochovaný v obvodovém zdivu, křížová chodba s rajským dvorem a přilehlá kapitulní síň, jež je vůbec nejcelistvěji dochovaným prostorem celého areálu. K těmto budovám směrem k řece přiléhají obytné objekty, jimž dominuje barokní budova bývalého konventu. Za vstupním portálem se otevírá pohled do hlavní lodě kostela. Věžice, která vystupuje z jižní zdi lodi, je završena zděnou jehlancovou střechou. Po úzkých schodech je možné vystoupit až nad koruny klášterního zdiva, odkud se otvírá nádherný výhled na celý areál a pohled na nedaleký hrad a zámek.

Barokní synagoga je samostatně stojící obdélníkovou budovou, síňovou o dvou patrech se zvalbenou střechou. Necelých 200 metrů jižně od synagogy leží na svahu židovský hřbitov ohrazený masivní kamennou zdí, na němž se nachází asi 1500 nepravidelně rozmístěných náhrobků, z nichž řada pochází z období baroka a klasicismu.

Podmínky pro natáčení - úřední či jiná povolení

Dolní Kounice - pro více informaci kontaktujte  TIC Dolní Kounice
Rosa Coeli - povolení je nutné dojednat s Biskupstvím brněnským.

Reference 

Náš dědek Josef (1976, režie: Antonín Kachlík)
O statečném kováři (1983, režie: Petr Švéda)
Dědictví aneb Kurvahošigutntág (1992, režie: Věra Chytilová)
Lekce Faust (1993, režie: Jan Švankmajer)
Četnické humoresky (2007, režie: Antonín Moskalyk, Pavlína Moskalyková)
Hlas pro římského krále (2016, režie: Václav Křístek)
Labyrint (2015, režie: Jiří Strach)

Kontakt

Kontakt na odpovědnou osobu:

Dolní Kounice / Vladimíra Krmelová, vedoucí oddělení TIC / +420 513 030 427 / tic@dolnikounice.cz
Rosa Coeli / Jana Pokorná, vedoucí správy majetku / +420 533 033 232 / pokorna@biskupstvi.cz

Adresa:

664 64 Dolní Kounice

Web:

www.dolnikounice.cz 

Zdroj:  www.dolnikounice.cz, Filmová místa, Biskupství brněnské 

Fotografie:  © Masarykova univerzita, Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filmová kancelář Brno / Gabriela Kejhová & Jakub Amler / 2017

Souhlas majitele / správce s umístěním v databázi: v jednání.

Cena

Dohodou.

Parametry

  • Pokrytí mobilní sítí
  • Dopravní dostupnost
  • Parkoviště
  • Dostupnost MHD
  • Dopravní síť v okolí
  • Ubytovací služby v okolí

Mapa