První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Hrad Veveří

Historický popis lokace

Rozsáhlý hradní areál s románskými, gotickými, barokními a renesančními prvky se tyčí nedaleko Brna na pravém břehu brněnské přehrady, vybudované na řece Svratce. První písemný doklad je z roku 1213. Nejstarší část hradu byla zbudována na skalnatém návrší poblíž místa staršího zeměpanského dvorce. K němu náležela románská kaple Nanebevzetí Panny Marie, zvaná též Veverská kaple Matky Boží, a hřbitov, který kapli obklopoval. Velmi výrazně byl tento královský hrad – v podstatě do dnešního rozsahu – rozšířen po polovině 14. století za vlády moravského markraběte Jana Jindřicha (mladšího bratra císaře Karla IV.), který z Veveří učinil jedno ze svých hlavních sídel. Přestavby hradního komplexu probíhaly až do počátku 20. století.

Technický popis lokace

Areál o celkové rozloze 13.490 m² se tvoří hradní jádro, anglický trakt, hospodářské budovy a příhrádek. Předhradí je orientováno na západě a vlastní hrad na jihovýchodě. Většina budov předhradí je barokních. Vlastní hrad je oddělený od předhradí kamenným mostem (původně gotický padací, později barokně zdobený sochami světců). Dále se v areálu nachází břitová věž (základní obranný prvek nejstarší stavební fáze hradu), palác s břitovou věží (spojení věže a dvou středověkých paláců), zchátralá gotická kaple, robustní hranolová věž ze 14. století (k ní přiléhá renesanční palác), prachová věž ze 17. století, skleníková terasa (vybudována po roce 1875), arkádové nádvoří, jižní brána (původně gotická, později renesančně přestavěná), věž s točitým schodištěm na ochozy mezi věžemi příhrádku. K hradu se lze dopravit lodí, z níž se nabízejí působivé výhledy do okolní brněnské vrchoviny a na hradní panorama.

Podmínky pro natáčení - úřední či jiná povolení

Povolení správy hradu (do 24h), při delším natáčení nutné povolení ředitele ÚPS v Kroměříži.

Reference

O Radkovi a Mileně (1990, režie Věra Jordánová)
Detektiv Martin Tomsa (1994, režie: Vladimír Kelbl, Rudolf Tesáček)
Četnické humoresky (2000, režie: Antonín Moskalyk)
Strážce duší (2003, režie: Dušan Klein, Ivo Macharáček, Juraj Deák, Roman Motyčka, Pavel Jandourek)
Záhady Toma Wizarda (2007, režie: Marián Polák, Pavel Šimák, Pavel Jurda, Ján Novák)
Dům U Zlatého úsvitu (2009, režie: Pavel Jandourek)
Draci v hrnci (2013, režie: Vladimír Mráz)
Labyrint (2015-2017, režie: Jiří Strach)
Četníci z Luhačovic (2017, režie: Biser Arichtev, Peter Bebjak, Dan Wlodarczyk)
 

Kontakt

Kontakt na odpovědnou osobu:

Lenka Florková, kastelánka / +420 724 703 429 / florkova.lenka@npu.cz

Adresa:

Státní hrad Veveří, 664 71 Veverská Bítýška

Web:

www.veveri.cz

 

Zdroj: Státní hrad Veveří (vyplnění online dotazníku Filmové kanceláře), Internetová Encyklopedie dějin Brna, Filmová místa, informační letáček hradu SH Veveří

Fotografie:  © Masarykova univerzita, Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filmová kancelář Brno / Gabriela Kejhová & Jakub Amler / 2017

Souhlas majitele / správce s umístěním v databázi: ano.

Cena

Minimální cena je 600,- Kč/hod, dle požadavků se cena navyšuje.

Parametry

  • Technické sítě (elektřina, voda)
  • Dopravní dostupnost
  • Parkoviště
  • Dostupnost MHD
  • Natáčení bez omezení časem nebo denní dobou
  • Možnost uzavření provozu

Mapa