První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Hrad Veveří

Historický popis lokace

Jeden z nejrozsáhlejších hradních areálů v České republice vznikal postupně během téměř osmisetleté historie. Původně zřejmě malý lovecký hrádek či pouze dvorec moravských markrabat je v pramenech poprvé připomínán roku 1213. Veveří jako opravdový kamenný hrad vzniká pravděpodobně až před polovinou 13. století. Mimo jiné jako místo královského dohledu nad osídlováním území vzhůru proti toku řeky Svratky.
Velmi výrazně byl hrad - v podstatě do dnešního rozsahu – rozšířen po polovině 14. století za vlády moravského markraběte Jana Jindřicha (mladšího bratra císaře Karla IV.), který z Veveří učinil jedno ze svých hlavních sídel.

Technický popis lokace

4 nádvoří obestavěné budovami, celková rozloha 13.490 m2.

Podmínky pro natáčení - úřední či jiná povolení

Povolení správy hradu (do 24h), při delším natáčení nutné povolení ředitele ÚPS v Kroměříži.

Reference

Strážce duší, Labyrint, Záhady Toma Wizarda, Draci v hrnci  a další.

Kontakt

Kontakt na odpovědnou osobu:

Lenka Florková, kastelánka // tel. +420 724 703 429 // e-mail: florkova.lenka@npu.cz

Adresa:

Státní hrad Veveří, 664 71 Veverská Bítýška

Web:

www.veveri.cz

 

Zdroj: SH Veveří

Fotografie:  Masarykova univerzita, Ústav filmu a audiovizuální kultury / Gabriela Kejhová.

Souhlas majitele / správce s umístěním v databázi: ano.

Cena

Minimální cena je 600,- Kč/hod, dle požadavků se cena navyšuje.

Parametry

  • Technické sítě (elektřina, voda)
  • Dopravní dostupnost
  • Parkoviště
  • Dostupnost MHD
  • Natáčení bez omezení časem nebo denní dobou
  • Možnost uzavření provozu

Mapa