První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Kamenná kolonie

Historický popis lokace

Prvorepubliková dělnická Kamenná kolonie, známá též jako Kamenná čtvrť či Kamenka, leží v městské části Brno-střed na pravém břehu Svratky. Osada vznikla nelegálně roku 1925 ve vytěženém pískovcovém lomu v severním svahu Červeného kopce jako nouzová kolonie chudých dělníků pracujících v brněnských cihelnách. Roku 1929 zde existovalo přes 100 domků bez vody, elektřiny i kanalizace. V době velké hospodářské krize se zástavba osady rozšířila. V 60. a 70. letech 20. století se do Kamenky začali stěhovat umělci a bohémové. Osada si uchovala svou jedinečnou dispozici a kulturní svéráz nejzachovalejší dělnické kolonie v Brně.

Technický popis lokace

Kamenná kolonie se skládá ze dvou částí – západní, níže položené, a východní. Oběma prochází jediná ulice jménem Kamenná čtvrť a spleť úzkých uliček. V kolonii je na malém prostoru směstnáno asi 130 malých původních domků se sedlovými střechami a miniaturními dvorečky.

Podmínky pro natáčení - úřední či jiná povolení

Povolení dočasného užívání veřejného prostranství.

Pro více informací kontaktujte Odbor životního prostředí městské částí Brno - střed.

Reference

Četníci z Luhačovic (2017, režie: Biser Arichtev, Peter Bebjak, Dan Wlodarczyk
Kamenka: Nejlepší místo k žití (2015, režie: Daniela Pavoničová)

Kontakt

Kontakt na odpovědnou osobu:

Vladimíra Hanáková, referent odboru životního prostředí ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, 601 92 Brno / +420 542 526 163 / vladimira.hanakova@brno-stred.cz

Adresa:

Kamenná čtvrť, Štýřice, 639 00 Brno

Web:

www.kamenka.eu

 

Zdroj: Wikipedie, pruvodcebrnem.czInternetová encyklopedie dějin Brna

Fotografie:  © Masarykova univerzita, Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filmová kancelář Brno / Gabriela Kejhová & Jakub Amler / 2017

Souhlas majitele / správce s umístěním v databázi: v jednání.

Cena

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství se vypočítá sazbou uvedenou v příloze číslo 3 vyhlášky Statutárního města Brna č. 13/2015 o místních poplatcích v platném znění.
Poplatky lze uhradit na základě vystaveného předpisu buď v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, nebo bankovním převodem. Místní poplatek je splatný nejpozději v den začátku zvl. užívání veř. prostranství, připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo státem uznávaný svátek, potom je možné uhradit poplatek v nejbližším následném pracovním dnu.
 

Parametry

  • Technické sítě (elektřina, voda)
  • Pokrytí mobilní sítí
  • Dopravní dostupnost
  • Parkoviště
  • Dopravní síť v okolí
  • Ubytovací služby v okolí

Mapa