První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Lokace - srovnání

Vystaviště Brno × Kryt 10-Z × Vila Stiassni × Brněnské podzemí × Moravský kras × Univerzitní kampus Bohunice × Boskovice × Pálava a Nové Mlýny × Vinařství U Kapličky × Vinařství Sonberk × Pivovar Černá Hora × Letohrádek Mitrovských ×
Produkční služby (technika, lidé aj.) Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
Technické sítě (elektřina, voda) Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano
Pokrytí mobilní sítí Ano Ne Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Dopravní dostupnost Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Přístup pro těžkou techniku Ano Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ne Ne
Parkoviště Ano Ne Ano Ne Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano
Dostupnost MHD Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ano Ano
Dopravní síť v okolí Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Hlučnost okolního provozu Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ano
Možnost záboru Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ano Ano
Natáčení bez omezení časem nebo denní dobou Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Možnost uzavření provozu Ano Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ano Ano
Možnost úpravy interiéru Ano Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
Možnost úpravy exteriéru Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ano
Možnost odparkování aut Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ano
Prostory pro maskérny, kostýmérny, catering aj. Ano Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ano
Ubytovací služby v okolí Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano