První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Lokace - srovnání

Vystaviště Brno × Kryt 10-Z × Kamenná kolonie × Brněnské podzemí × Univerzitní kampus Bohunice × Boskovice × Adamov × Dolní Kounice a Rosa Coeli × Vinařství U Kapličky × Koupaliště Kraví hora × Vinařství Sonberk × Lednicko-valtický areál ×
Produkční služby (technika, lidé aj.) Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Technické sítě (elektřina, voda) Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano
Pokrytí mobilní sítí Ano Ne Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Dopravní dostupnost Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Přístup pro těžkou techniku Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
Parkoviště Ano Ne Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Dostupnost MHD Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ne Ano
Dopravní síť v okolí Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Hlučnost okolního provozu Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Možnost záboru Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ano Ne Ano Ne
Natáčení bez omezení časem nebo denní dobou Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
Možnost uzavření provozu Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ano
Možnost úpravy interiéru Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
Možnost úpravy exteriéru Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ano
Možnost odparkování aut Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ne
Prostory pro maskérny, kostýmérny, catering aj. Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ano Ne Ano
Ubytovací služby v okolí Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano