První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Lokace - srovnání

Vystaviště Brno × Vila Stiassni × Kamenná kolonie × Zbrojovka × Lom Rudice × Adamov × Dolní Kounice a Rosa Coeli × Vinařství U Kapličky × Koupaliště Kraví hora × Vinařství Sonberk × Pivovar Černá Hora × Malá Amerika ×
Produkční služby (technika, lidé aj.) Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Technické sítě (elektřina, voda) Ano Ano Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano
Pokrytí mobilní sítí Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Dopravní dostupnost Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Přístup pro těžkou techniku Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ano
Parkoviště Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Dostupnost MHD Ano Ano Ne Ano Ne Ano Ano Ne Ano Ne Ano Ano
Dopravní síť v okolí Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Hlučnost okolního provozu Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
Možnost záboru Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ano Ne
Natáčení bez omezení časem nebo denní dobou Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Možnost uzavření provozu Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ne
Možnost úpravy interiéru Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Možnost úpravy exteriéru Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ano Ne
Možnost odparkování aut Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ano Ne
Prostory pro maskérny, kostýmérny, catering aj. Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ano Ano
Ubytovací služby v okolí Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano