První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Lokace - srovnání

Věznice Cejl × Hrad Veveří × Brněnské podzemí × Zbrojovka × Nový hrad u Adamova × Univerzitní kampus Bohunice × Lom Rudice × Dolní Kounice a Rosa Coeli × Koupaliště Kraví hora × Pivovar Černá Hora × Letohrádek Mitrovských × Malá Amerika ×
Produkční služby (technika, lidé aj.) Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
Technické sítě (elektřina, voda) Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano
Pokrytí mobilní sítí Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Dopravní dostupnost Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Přístup pro těžkou techniku Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ano
Parkoviště Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Dostupnost MHD Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano
Dopravní síť v okolí Ano Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Hlučnost okolního provozu Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano
Možnost záboru Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne
Natáčení bez omezení časem nebo denní dobou Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Možnost uzavření provozu Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne
Možnost úpravy interiéru Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
Možnost úpravy exteriéru Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne
Možnost odparkování aut Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne
Prostory pro maskérny, kostýmérny, catering aj. Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ano Ano
Ubytovací služby v okolí Ano Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano