První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Lokace - srovnání

Kryt 10-Z × Vila Stiassni × Brněnské podzemí × Moravský kras × Univerzitní kampus Bohunice × Boskovice × Dolní Kounice a Rosa Coeli × Pálava a Nové Mlýny × Vinařství U Kapličky × Vinařství Sonberk × Pivovar Černá Hora × Letohrádek Mitrovských ×
Produkční služby (technika, lidé aj.) Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
Technické sítě (elektřina, voda) Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano
Pokrytí mobilní sítí Ne Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Dopravní dostupnost Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Přístup pro těžkou techniku Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
Parkoviště Ne Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano
Dostupnost MHD Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ano Ano
Dopravní síť v okolí Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Hlučnost okolního provozu Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ano
Možnost záboru Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano
Natáčení bez omezení časem nebo denní dobou Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Možnost uzavření provozu Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano
Možnost úpravy interiéru Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
Možnost úpravy exteriéru Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ano
Možnost odparkování aut Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ano
Prostory pro maskérny, kostýmérny, catering aj. Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ano
Ubytovací služby v okolí Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano