První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Lokace - srovnání

Kryt 10-Z × Hrad Veveří × Kamenná kolonie × Brněnské podzemí × Moravský kras × Zbrojovka × Nový hrad u Adamova × Lom Rudice × Boskovice × Vinařství U Kapličky × Vinařství Sonberk × Lednicko-valtický areál ×
Produkční služby (technika, lidé aj.) Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Technické sítě (elektřina, voda) Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ano Ano
Pokrytí mobilní sítí Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Dopravní dostupnost Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Přístup pro těžkou techniku Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ano
Parkoviště Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano
Dostupnost MHD Ano Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ne Ano
Dopravní síť v okolí Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano
Hlučnost okolního provozu Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
Možnost záboru Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ano Ne
Natáčení bez omezení časem nebo denní dobou Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
Možnost uzavření provozu Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ano Ano
Možnost úpravy interiéru Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
Možnost úpravy exteriéru Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano
Možnost odparkování aut Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
Prostory pro maskérny, kostýmérny, catering aj. Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ano
Ubytovací služby v okolí Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano