První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Lokace - srovnání

Kryt 10-Z × Hrad Veveří × Brněnské podzemí × Moravský kras × Univerzitní kampus Bohunice × Boskovice × Dolní Kounice a Rosa Coeli × Pálava a Nové Mlýny × Vinařství U Kapličky × Vinařství Sonberk × Letohrádek Mitrovských × Lednicko-valtický areál ×
Produkční služby (technika, lidé aj.) Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
Technické sítě (elektřina, voda) Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano
Pokrytí mobilní sítí Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Dopravní dostupnost Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Přístup pro těžkou techniku Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
Parkoviště Ne Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano
Dostupnost MHD Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ano Ano
Dopravní síť v okolí Ano Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Hlučnost okolního provozu Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ne
Možnost záboru Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ne
Natáčení bez omezení časem nebo denní dobou Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
Možnost uzavření provozu Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano
Možnost úpravy interiéru Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano
Možnost úpravy exteriéru Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ano
Možnost odparkování aut Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ne
Prostory pro maskérny, kostýmérny, catering aj. Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ano
Ubytovací služby v okolí Ano Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano