První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Lokace - srovnání

Vila Stiassni × Brněnské podzemí × Nový hrad u Adamova × Lom Rudice × Boskovice × Adamov × Dolní Kounice a Rosa Coeli × Pálava a Nové Mlýny × Koupaliště Kraví hora × Vinařství Sonberk × Letohrádek Mitrovských × Malá Amerika ×
Produkční služby (technika, lidé aj.) Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
Technické sítě (elektřina, voda) Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano
Pokrytí mobilní sítí Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Dopravní dostupnost Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Přístup pro těžkou techniku Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
Parkoviště Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano
Dostupnost MHD Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ne Ano Ne Ano Ano
Dopravní síť v okolí Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Hlučnost okolního provozu Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano
Možnost záboru Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ano Ano Ne
Natáčení bez omezení časem nebo denní dobou Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Možnost uzavření provozu Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne
Možnost úpravy interiéru Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
Možnost úpravy exteriéru Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ne
Možnost odparkování aut Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ne
Prostory pro maskérny, kostýmérny, catering aj. Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ano
Ubytovací služby v okolí Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano