První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Lokace - srovnání

Hrad Veveří × Kamenná kolonie × Brněnské podzemí × Nový hrad u Adamova × Univerzitní kampus Bohunice × Lom Rudice × Boskovice × Dolní Kounice a Rosa Coeli × Vinařství U Kapličky × Koupaliště Kraví hora × Vinařství Sonberk × Letohrádek Mitrovských ×
Produkční služby (technika, lidé aj.) Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
Technické sítě (elektřina, voda) Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ne Ano Ano Ano Ano
Pokrytí mobilní sítí Ne Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Dopravní dostupnost Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Přístup pro těžkou techniku Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
Parkoviště Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Dostupnost MHD Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ano Ne Ano Ne Ano
Dopravní síť v okolí Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Hlučnost okolního provozu Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ano
Možnost záboru Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ano
Natáčení bez omezení časem nebo denní dobou Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Možnost uzavření provozu Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ano
Možnost úpravy interiéru Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
Možnost úpravy exteriéru Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
Možnost odparkování aut Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ano
Prostory pro maskérny, kostýmérny, catering aj. Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ne Ano
Ubytovací služby v okolí Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano