První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Lokace - srovnání

Kamenná kolonie × Brněnské podzemí × Moravský kras × Zbrojovka × Univerzitní kampus Bohunice × Boskovice × Adamov × Dolní Kounice a Rosa Coeli × Vinařství U Kapličky × Koupaliště Kraví hora × Pivovar Černá Hora × Lednicko-valtický areál ×
Produkční služby (technika, lidé aj.) Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Technické sítě (elektřina, voda) Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano
Pokrytí mobilní sítí Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Dopravní dostupnost Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Přístup pro těžkou techniku Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
Parkoviště Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Dostupnost MHD Ne Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano
Dopravní síť v okolí Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Hlučnost okolního provozu Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Možnost záboru Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ano Ne Ano Ne
Natáčení bez omezení časem nebo denní dobou Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
Možnost uzavření provozu Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ano
Možnost úpravy interiéru Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
Možnost úpravy exteriéru Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ano
Možnost odparkování aut Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ano Ne Ano Ne
Prostory pro maskérny, kostýmérny, catering aj. Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano
Ubytovací služby v okolí Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano