První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Lokace - srovnání

Brněnské podzemí × Moravský kras × Zbrojovka × Nový hrad u Adamova × Univerzitní kampus Bohunice × Lom Rudice × Adamov × Pálava a Nové Mlýny × Vinařství U Kapličky × Koupaliště Kraví hora × Vinařství Sonberk × Pivovar Černá Hora ×
Produkční služby (technika, lidé aj.) Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Technické sítě (elektřina, voda) Ano Ne Ne Ano Ano Ne Ano Ne Ano Ano Ano Ano
Pokrytí mobilní sítí Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Dopravní dostupnost Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Přístup pro těžkou techniku Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
Parkoviště Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano
Dostupnost MHD Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ano
Dopravní síť v okolí Ano Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Hlučnost okolního provozu Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Možnost záboru Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ano
Natáčení bez omezení časem nebo denní dobou Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Možnost uzavření provozu Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ano
Možnost úpravy interiéru Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Možnost úpravy exteriéru Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ano
Možnost odparkování aut Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ano
Prostory pro maskérny, kostýmérny, catering aj. Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ano
Ubytovací služby v okolí Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano