První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Lom Rudice

Historický popis lokace

Ve střední části Moravského krasu se nachází od roku 1993 již netěžená pískovna Seč, představující v současnosti jediný větší odkryv rudických vrstev tvořených křemennými písky, pestrými jíly, železitými písky a pískovci. Lokalita je součástí Rudické plošiny, kde se nachází také Rudické propadání, druhý nejdelší jeskynní systém v České republice.

Technický popis

Lokalita leží na jihozápadním okraji obce Rudice vlevo od silnice Rudice-Olomoučany. Vlastní lom má půdorys cca 180 x 100 m a dosahuje hloubky kolem 20-30 m. Jednotlivé rudické vrstvy jsou různorodě zbarvené - od bílé, přes žlutou, až po hnědočervenou. Tyto barevné písky spolu s vodou, kterou je lom částečně zaplaven, vytvářejí unikátní scenérii.

Reference

Jogínci v přírodě (2014, režie: Pavel Šimák)
Labyrint (2015, režie: Jiří Strach)

Okolí: Rudice a Rudické propadání

Ďáblova past (1961, režie: František Vláčil)
Sedmero krkavců (1993, režie: Ludvík Ráža)
Jak přišli kováři k měchu (1998, režie: Vlasta Janečková)
Labyrint (2015, režie: Jiří Strach)

Kontakt

Kontakt na odpovědnou osobu:

Roman Šebela, starosta /+420 602 729 097 / starosta@rudice.cz

Adresa:

679 06 Rudice

Web:

www.rudice.cz

Zdroj: Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska, Filmová místa

Fotografie:  © Masarykova univerzita, Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filmová kancelář Brno / Gabriela Kejhová & Jakub Amler / 2017

Souhlas majitele / správce s umístěním v databázi: v jednání.

Cena

Dohodou.

Parametry

  • Pokrytí mobilní sítí
  • Dopravní dostupnost
  • Parkoviště
  • Dopravní síť v okolí

Mapa