První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Moravský kras

Moravský kras je největší a nejlépe vyvinutá krasová oblast s nejširším spektrem krasových jevů v České republice. Nacházejí se zde všechny krasové útvary s výjimkou polí. Moravský kras se vyznačuje poměrně malým počtem závrtů, přičemž ty jsou na jihu vyplněny jurskými, částečně zpevněnými písky a naopak na severu jsou zející. Hloubka závrtů je přibližně 10 až 20 m. Všeobecně je povrch Moravského krasu kryt reliktní terra rosou (crvenica) s příměsí spraše a čtvrtohorních zvětralin.

Moravský kras leží v geomorfologickém celku Drahanská vrchovina a rozkládá se v severní oblasti Jihomoravského kraje. Téměř plochý povrch vápencového území je mírně ukloněn k jihu a odvodňován Punkvou, Křtinským potokem a Říčkou do Svitavy a Svratky. Je vyvinut v 3–6 km širokém a 25 km dlouhém pruhu devonských vápenců, který se táhne od brněnských částí Líšeň a Maloměřice severním směrem ke Sloupu a Holštejnu. Na nejcennější části území byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Moravský kras.

Hlavním turistickým lákadlem Moravského krasu je světoznámá propast Macocha, která je součástí komplexu Punkevních jeskyní. Do propasti lze buď nahlédnout shora z horního či dolního můstku nebo zdola při návštěvě Punkevních jeskyní. Její největší hloubka je 138,4 m.

Celkový počet registrovaných jeskyní v Moravském krasu přesahuje 1 600.

 

Kontakt

Kontakt na odpovědnou osobu:

Jiří Hebelka, vedoucí správy jeskyní MK // Svitavská 11-13, 678 01 Blansko // hebelka@caves.cz // +420 516 527 612

Adresa:

678 01 Blansko

Web:

www.moravskykras.net // www.cavemk.cz

 

Zdroj:  Wikipedie.

Fotografie:  Masarykova univerzita, Ústav filmu a audiovizuální kultury / Gabriela Kejhová.

Souhlas majitele / správce s umístěním v databázi: v jednání.

Cena

Dle dohody

Parametry

  • Dopravní dostupnost
  • Parkoviště
  • Dopravní síť v okolí
  • Ubytovací služby v okolí

Mapa