První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Moravský kras

Historický popis lokace

Moravský kras, nacházející se na Drahanské vrchovině v severní oblasti Jihomoravského kraje, je největším a nejlépe vyvinutým krasovým územím v ČR a patří mezi nejvýznamnější krasové oblasti ve střední Evropě. Od r. 1956 je chráněnou krajinnou oblastí. Na celém území je známo více než 1100 jeskyní, z nichž pět je přístupných veřejnosti: Punkevní jeskyně spojené s propastí Macocha, Balcarka, Kateřinská jeskyně, Sloupsko-šošůvské jeskyně a Výpustek.

Na okraji propasti Macocha jsou dva vyhlídkové můstky vybudované koncem 19. století. Dnem propasti protéká říčka Punkva, která Macochu spojuje s Punkevními jeskyněmi, jejichž první část byla zpřístupněna roku 1910. Jeskyně Balcarka vyniká svým labyrintem chodeb, dómů a propastí s bohatou a mnohotvárnou krápníkovou výzdobou. Kateřinská jeskyně je známá svými unikátními hůlkovými stalagmity. Sloupsko-šošůvské jeskyně jsou rozsáhlým komplexem dómů, chodeb a obrovských podzemních propastí vytvořených ve dvou patrech. Jedna vnitřní prostora, objevená roku 1879, má vynikající akustiku a je příležitostně využívána pro koncerty komorní hudby. Jeskyně Výpustek, o níž pochází zmínky již z roku 1609, je tvořena zejména fosilními partiemi někdejšího podzemního toku Křtinského potoka; kvůli velkému množství sedimentů bohatých na fosfáty byla ve 20. letech předmětem intenzivní těžby a také sloužila pro vojenské účely.

Technický popis lokace

Podzemní řeka Punkva umožňuje plavbu v délce 450 m. Propast Macocha je více než 138 m hluboká a je tak největší propastí svého druhu v České republice i ve střední Evropě. Horní část propasti je dlouhá 174 m a široká 76 m. Kateřinská jeskyně svým gotickým portálem (délka 97 m, šířka 44 m, výška 20 m) nabízí největší veřejnosti přístupný podzemní dóm v České republice. V jeskyni Balcarka je možné navštívit největší prostory Balcarského bludiště – Velký dóm, což je podlouhlá prostora s rozměry 65×20×15 m, jejíž strop zdobí průhledné stalaktity. Nejrozsáhlejší část Sloupsko-šošůvských jeskyní, Staré skály, začíná mohutnou Gotickou chodbou, na jejímž konci je 65 metrů hluboká propast. V jeskyni Výpustek je vestavěn asi 200 m dlouhý železobetonový objekt do roku 2001 přísně utajovaného velitelského pracoviště armády, který měl odolat i atomové válce na povrchu. Tento protiatomový kryt tvoří ložnice, jednací místnosti, zařízení na čištění vzduchu a také technika na výrobu elektřiny.

Reference

V cizím revíru (1934, režie: Vladimír Majer)
Ďáblova past (1961, režie: František Vláčil)
O králi, hvězdáři, kejklíři a třech muzikantech (1996, režie: Zdeněk Havlíček)
Četnické humoresky (1997, režie: Antonín Moskalyk, Pavlína Moskalyková)
Tajemství lesní země (2006, režie: Václav Křístek)
Sněžný drak (2013, režie: Eugen Sokolovský ml.)
Sedmero krkavců (2015, režie: Alice Nellis)
Korunní princ (2015, režie: Karel Janák)
Četníci z Luhačovic (2017, režie: Biser Arichtev, Peter Bebjak, Dan Wlodarczyk)

 

Kontakt

Kontakt na odpovědnou osobu:

Mgr. Pavel Gejdoš, PR, propagace a pronájmy /  +420 724 678 153 / gejdos@caves.cz

Adresa:

678 01 Blansko

Web:

www.caves.czmoravsky-kras.caves.cz

 

Zdroj:  Správa jeskyni Moravského krasu, moravskykras.net, Filmová místa

Fotografie:  © Masarykova univerzita, Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filmová kancelář Brno / Gabriela Kejhová & Jakub Amler / 2017

Souhlas majitele / správce s umístěním v databázi: v jednání.

Cena

Dle dohody

Parametry

  • Dopravní dostupnost
  • Parkoviště
  • Dopravní síť v okolí
  • Ubytovací služby v okolí

Mapa