První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Nový hrad u Blanska

Historický popis lokace

Původní, tzv. Starý hrad, se poprvé připomíná roku 1381. Jeho funkcí byla ostraha významné cesty z Brna blanenským údolím. Jedním z majitelů byl moravský markrabě Jošt, který hrad roku 1411 zastavil Vaňkovi Černohorskému z Boskovic. Nový hrad byl postaven roku 1493 bratry Dobešem a Benešem Černohorskými z Boskovic.K jeho vybudování byl použit materiál z rozbořeného Starého hradu. Nový hrad zůstával v držení rodu Černohorských z Boskovic i nadále. V roce 1562 vydal český král Ferdinand I. Habsburský rozhodnutí, že hrad, který dosud dávali králové do zástavy, Černohorským prodá. V roce 1597 vymřel rod po meči a panství vyženil Maxmilián z Lichtenštejna, který si vzal za manželku Kateřinu Černohorskou. Když v roce 1643 táhli kolem hradu poprvé Švédové, o dobytí hradu se ani nepokusili, ač ten skýtal množství majetku. Avšak roku 1645, kdy došlo ke švédskému obléhání Brna, byl hrad lstí přepaden a téměř bez boje obsazen. V roce 1655, v době tureckých nájezdů, byl hrad částečně opraven a koncem 17. století sloužil jako obydlí pro myslivce. V roce 1703 proběhla další oprava z důvodu hrozícího nebezpečí ze strany povstalců, byly zde skladovány i zbraně. V letech 1805–1807 došlo k romantické přestavbě hradu, během které byla postavena vysoká věž. Hrad se tak stal součástí Vranovsko-křtinského lichtenštejnského areálu. Když se však v letech 1843–1848 stavěla železniční dráha z Brna do České Třebové a razil se Novohradský tunel, byla tato věž kvůli obavám, že se při otřesech z železniční trati zřítí, snížena. V roce 1920 se po první pozemkové reformě stal hrad majetkem státu. Přešel do vlastnictví Školního lesního podniku Křtiny a ještě v 50. letech 20. století zde byl výletní hostinec. Poté byl ponechán svému osudu a chátral. Počátkem 80. let se jeho záchrany ujali nadšenci, kteří hrad pod hlavičkou Českého svazu ochránců přírody převzali v roce 1990. Hrad je veřejnosti přístupný a konají se zde různé akce.

Technický popis lokace

Nový hrad je opravená zřícenina nad údolím řeky Svitavy mezi Blanskem a Adamovem v katastru obce Olomučany. Vznikl na místě staršího předsunutého opevnění tzv. Starého hradu, který posléze zcela nahradil. Ze Starého hradu se do současnosti zachovaly malé zbytky zdí, terénní deprese a dva široké příkopy, zatímco hradby Nového hradu stojí prakticky v původní výšce. Jihozápadně od Nového hradu se na druhé straně příkopu, kterým v současnosti prochází přístupová cesta ke hradu, nachází dobře zachovalé vyvýšené obléhací stanoviště Uhrů opevněné příkopem a valem.

Letecký pohled na hrad.

Reference

V erbu lvice, O králi, hvězdáři, kejklíři a třech muzikantech, Tajemství Lesní země, Sněžný drak.

Kontakt

Kontakt na odpovědnou osobu:

Robert Kraft, správce // +420 516 446 221 // novyhrad@atlas.cz

Adresa:

Nový hrad, p. Adamov, 679 04

Web:

www.novyhrad.eu

 

Zdroj: Wikipedie.

Fotografie: © Masarykova univerzita, Ústav filmu a audiovizuální kultury / Gabriela Kejhová & Jakub Amler

Souhlas majitele / správce s umístěním v databázi: v jednání.

Cena

Dle dohody.

Parametry

  • Technické sítě (elektřina, voda)
  • Pokrytí mobilní sítí
  • Možnost záboru
  • Možnost odparkování aut

Mapa