První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Pálava a Nové Mlýny

Historický popis lokace

Pálava, nacházející se 40 km jižně od Brna, byla vyhlášena chráněnou krajinnou oblastí (CHKO) roku 1976. Dominantu tvoří Pavlovské vrchy, jež pocházejí z druhohor. Zůstává zde zachována cenná přírodní krajina, která skýtá útočiště četným vzácným rostlinám a živočichům. Oblast CHKO Pálava patří k nejteplejším a nejsušším oblastem České republiky. Nachází se v ní i jeskyně, krasové jevy a mnohé historické památky, např. gotická zřícenina Dívčí hrady (Děvičky), pozůstatky Sirotčího hrádku, rozkládajícího se na dvou skalních útesech, nebo Svatý kopeček s kostelem, kaplí a zvonicí.

Nové mlýny ležící za severní hranicí CHKO Pálava tvoří soustava tří vodních nádrží, které byly na dolním toku Dyje vybudovány v letech 1975-1989. Horní Mušovská a Dolní Novomlýnská nádrž slouží pro závlahy a rekreaci, střední Věstonická je vyhlášena přírodní rezervací s umělými ostrůvky pro hnízdění ptáků a uprostřed ní je zachován románsko-gotický kostel sv. Linharta jako pozůstatek zatopené obce Mušov.

Technický popis lokace

CHKO Pálava zabírá plochu 83 km². Pavlovské vrchy dosahují výšky 270 m n. m. a mají rozlohu 44 km². Mušovská (horní) nádrž má rozlohu 531 ha, délku hráze 2 484 m a maximální hloubku 4 m, Věstonická (střední) nádrž má rozlohu 1033 ha a maximální hloubku 5,3 m, Novomlýnská (dolní) nádrž má rozlohu 1668 ha a maximální hloubku 7,8 m.

Podmínky pro natáčení - úřední či jiná povolení

Pro natáčení v CHKO Pálava je nutný souhlas SCHKO Pálava.  

Reference 

Četnické humoresky (2007, režie: Antonín Moskalyk, Pavlína Moskalyková)
Bobule (2008, režie: Tomáš Bařina)
Vinaři (2014, režie: Jiří Vejdělek, Vojtěch Moravec, Dan Wlodarczyk)
Zatopené osudy: Nové mlýny (Česká televize, 2008)

Kontakt

Kontakt na odpovědnou osobu:

Mgr. Jiří Kmet, vedoucí SCHKO Pálava / +420 519 510 585 / jiri.kmet@nature.cz

Adresa:

SCHKO Pálava / Námestí 32, 692 01 Mikulov

Web:

http://palava.ochranaprirody.cz

Zdroj: palava.ochranaprirody.cz, www.atlaspalavy.cz, www.jizni-morava.cz, www.pasohlavky.cz  

Fotografie:  © Masarykova univerzita, Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filmová kancelář Brno / Gabriela Kejhová & Jakub Amler / 2017

Souhlas majitele / správce s umístěním v databázi: v jednání.

Cena

Dohodou.

Parametry

  • Pokrytí mobilní sítí
  • Dopravní dostupnost
  • Dopravní síť v okolí
  • Ubytovací služby v okolí

Mapa