První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Veletrhy Brno a.s.

Historický popis lokace

V srpnu roku 1923 rozhodnul Moravský zemský výbor o stavbě nového výstaviště. Ještě roku 1923 byla vypsána architektonická soutěž na urbanistické řešení výstaviště. Architektonická koncepce areálu a hlavního pavilonu vychází z vítězného soutěžního návrhu pražského architekta Josefa Kalouse z roku 1924. Při realizaci výstaviště byl použit nový urbanistický plán brněnského architekta Emila Králíka. Provoz výstaviště byl zahájen 26. května 1928.  Brno ve výstavišti o rozloze 360 000 m² (plocha v pavilonech přes 30 000 m²) získalo jeden z nejvýznamnějších funkcionalistických stavebních komplexů své doby. Jednotlivé pavilony byly dílem známých architektů – například čelný český architekt Bohuslav Fuchs navrhl hned několik pavilonů, zachoval se z nich jediný, pavilon města Brna, dnes známý jako budova výstavní pošty – tento pavilon je jedním z nejdůležitějších a nejznámějších děl české moderní architektury ve světovém kontextu. V dnešní době (na počátku 21. století) se na brněnském výstavišti koná průměrně 40 výstavních akcí do roka. Areál výstaviště provozuje akciová společnost Veletrhy Brno, v níž většinu drží město Brno a drobní akcionáři.

Technický popis lokace

Areál brněnského výstaviště se rozkládá na ploše 650.000 m2. Více než 100.000 m2 kryté plochy v pavilonech nebo 90.000 m2 přímo pod širým nebem. Svým tvarem nejvýraznější je pavilon Z se samonosnou ocelovou kupolí o průměru 122 m. V areálu výstaviště se nachází také vyhlídková věž, která pochází z období výstavby areálu a měří 45 metrů.

Technické parametry jednotlivých výstavních hal a pavilonů naleznete zde.

Reference

Lída Baarová, reklamy (Lexus, T-mobile, KIA a další)

Kontakt

Kontakt na odpovědnou osobu:

Zuzana Binderová // tel: +420 606 758 567 // e-mail: zbinderova@bvv.cz

Adresa:

Veletrhy Brno a.s., Výstaviště 1, 603 00 Brno

Web:

www.bvv.cz/pronajmy // www.nejlepsi-prostor.cz // www.bvv.cz/pronajmy/filmove-zazemi/

 

Zdroj: BVV / Wikipedie.

Fotografie: © Masarykova univerzita, Ústav filmu a audiovizuální kultury / Gabriela Kejhová & Jakub Amler

Souhlas majitele / správce s umístěním v databázi: ano.

 

Cena

V závislosti na délce pronájmu a pronajatém prostoru.

Parametry

 • Technické sítě (elektřina, voda)
 • Pokrytí mobilní sítí
 • Dopravní dostupnost
 • Přístup pro těžkou techniku
 • Parkoviště
 • Dostupnost MHD
 • Dopravní síť v okolí
 • Možnost záboru
 • Natáčení bez omezení časem nebo denní dobou
 • Možnost uzavření provozu
 • Možnost úpravy interiéru
 • Možnost úpravy exteriéru
 • Možnost odparkování aut
 • Prostory pro maskérny, kostýmérny, catering aj.
 • Ubytovací služby v okolí

Mapa