První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Věznice na Cejlu

Historický popis lokace

Rozlehlý pozdně barokní komplex méně známé věznice se nachází v centru Brna, je významnou kulturní památkou a pietním místem obětí totalit. Objekt sloužil jako věznice osobností odboje proti Rakousku-Uhersku, během druhé světové války jako ženská věznice GESTAPA, kterou prošla řada židovských transportů a proběhla zde řada poprav, které nebyly dodnes přesně zdokumentovány. Po druhé světové válce bylo ve vězení oběšeno přibližně 85 osob odsouzených za válečné zločiny a kolaboraci. Po nástupu komunistického režimu sloužila věznice jako jedna ze tří vazebních věznic v Československu, kde se pravidelně popravovali odpůrci komunismu, a jako transportní věznice pro tisíce politických vězňů přepravovaných k výkonu trestu do jiných části republiky, především na Slovensko. Mezi nejznámější vězně svědomí na Cejlu patří básnici Jan Zahradníček a Zdeněk Rotrekl, a mnozí jiní. Od roku 1956 byli vězni přesunuti do nové věznice v Brně-Bohunicích a stará budova věznice se ocitla v asanačním pásmu, proto nebyla od roku 1956 významně stavebně upravena. Roku 2016 byla budova prohlášena Ministerstvem kultury ČR památkově chráněnou. 

Technický popis lokace

Původní dispozici objektu věznice tvoří čtyřkřídlá budova s prostředním dělícím křídlem, kde je situována kaple. Komplex má celkem tři vnitřní dvory. U dvora do ulice Bratislavská stojí výrazně novější budova, která je částečně podsklepena a má tři nadzemní podlaží. Ostatní budovy původní věznice mají dvě nadzemní podlaží a jsou rovněž zastřešeny původním sedlovým krovem z 18. století. Dispoziční uspořádání těchto budov je v přísném řádu chodbového a účelového traktu. Věznice má necelých 8.000 m2. V prostoru věznice je kolem 140 místností nejrůznějších rozměrů.

 

Kontakt

Kontakt na odpovědnou osobu:

Ivana Košuličová // Filmová kancelář Brno // kosulicova@ticbrno.cz // +420 773 771 556  

Adresa:

Bratislavská 68, 602 00 Brno

Web:

www.filmcommission.cz/cs/locations/featured-locations/former-prison-brno/

 

Zdroj: Pavel Paleček (vedoucí Oddělení výuky a vzdělávání Vojenského historického ústavu), TIC Brno

Fotografie:  Brno Film Office, Marek Rakovský.

Souhlas majitele / správce s umístěním v databázi: ano.

Cena

Dle dohody.

Parametry

  • Pokrytí mobilní sítí
  • Dopravní dostupnost
  • Dostupnost MHD
  • Dopravní síť v okolí
  • Hlučnost okolního provozu
  • Možnost úpravy interiéru
  • Ubytovací služby v okolí

Mapa