První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Lokace - srovnání

Vystaviště Brno × Věznice Cejl × Kryt 10-Z × Brněnské podzemí × Moravský kras × Zbrojovka × Lom Rudice × Adamov × Dolní Kounice a Rosa Coeli × Vinařství U Kapličky × Koupaliště Kraví hora × Malá Amerika ×
Produkční služby (technika, lidé aj.) Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Technické sítě (elektřina, voda) Ano Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ano
Pokrytí mobilní sítí Ano Ano Ne Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Dopravní dostupnost Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Přístup pro těžkou techniku Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ano
Parkoviště Ano Ne Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Dostupnost MHD Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ne Ano Ano Ne Ano Ano
Dopravní síť v okolí Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Hlučnost okolního provozu Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
Možnost záboru Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne
Natáčení bez omezení časem nebo denní dobou Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Možnost uzavření provozu Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
Možnost úpravy interiéru Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Možnost úpravy exteriéru Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne
Možnost odparkování aut Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne
Prostory pro maskérny, kostýmérny, catering aj. Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ano
Ubytovací služby v okolí Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano