První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Lokace - srovnání

Zbrojovka × Nový hrad u Adamova × Lom Rudice × Boskovice × Adamov × Dolní Kounice a Rosa Coeli × Pálava a Nové Mlýny × Vinařství U Kapličky × Vinařství Sonberk × Pivovar Černá Hora × Letohrádek Mitrovských × Malá Amerika × Lednicko-valtický areál ×
Produkční služby (technika, lidé aj.) Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
Technické sítě (elektřina, voda) Ne Ano Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Pokrytí mobilní sítí Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Dopravní dostupnost Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Přístup pro těžkou techniku Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ano
Parkoviště Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Dostupnost MHD Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ano Ano Ano Ano
Dopravní síť v okolí Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Hlučnost okolního provozu Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne
Možnost záboru Ne Ano Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ne
Natáčení bez omezení časem nebo denní dobou Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
Možnost uzavření provozu Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ano
Možnost úpravy interiéru Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano
Možnost úpravy exteriéru Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ne Ano
Možnost odparkování aut Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ne Ne
Prostory pro maskérny, kostýmérny, catering aj. Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ano Ano
Ubytovací služby v okolí Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano