První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Lokace - srovnání

Vystaviště Brno × Vila Stiassni × Hrad Veveří × Kamenná kolonie × Brněnské podzemí × Nový hrad u Adamova × Univerzitní kampus Bohunice × Lom Rudice × Adamov × Pálava a Nové Mlýny × Vinařství U Kapličky × Koupaliště Kraví hora × Vinařství Sonberk ×
Produkční služby (technika, lidé aj.) Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Technické sítě (elektřina, voda) Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ne Ano Ano Ano
Pokrytí mobilní sítí Ano Ano Ne Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Dopravní dostupnost Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Přístup pro těžkou techniku Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne
Parkoviště Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano
Dostupnost MHD Ano Ano Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ano Ne
Dopravní síť v okolí Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Hlučnost okolního provozu Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Možnost záboru Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ano
Natáčení bez omezení časem nebo denní dobou Ano Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Možnost uzavření provozu Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano
Možnost úpravy interiéru Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Možnost úpravy exteriéru Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne
Možnost odparkování aut Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne
Prostory pro maskérny, kostýmérny, catering aj. Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne
Ubytovací služby v okolí Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano