První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Lokace - srovnání

Kryt 10-Z × Vila Stiassni × Kamenná kolonie × Moravský kras × Zbrojovka × Nový hrad u Adamova × Univerzitní kampus Bohunice × Lom Rudice × Boskovice × Dolní Kounice a Rosa Coeli × Pálava a Nové Mlýny × Vinařství U Kapličky × Vinařství Sonberk ×
Produkční služby (technika, lidé aj.) Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Technické sítě (elektřina, voda) Ano Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ano Ano
Pokrytí mobilní sítí Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Dopravní dostupnost Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Přístup pro těžkou techniku Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ne
Parkoviště Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano
Dostupnost MHD Ano Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ano Ne Ne Ne
Dopravní síť v okolí Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Hlučnost okolního provozu Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne
Možnost záboru Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ano
Natáčení bez omezení časem nebo denní dobou Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Možnost uzavření provozu Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ano
Možnost úpravy interiéru Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Možnost úpravy exteriéru Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne
Možnost odparkování aut Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ne
Prostory pro maskérny, kostýmérny, catering aj. Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ne
Ubytovací služby v okolí Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano