První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Lokace - srovnání

Vila Stiassni × Hrad Veveří × Kamenná kolonie × Moravský kras × Zbrojovka × Nový hrad u Adamova × Adamov × Dolní Kounice a Rosa Coeli × Pálava a Nové Mlýny × Vinařství U Kapličky × Vinařství Sonberk × Pivovar Černá Hora × Malá Amerika ×
Produkční služby (technika, lidé aj.) Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Technické sítě (elektřina, voda) Ano Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano
Pokrytí mobilní sítí Ano Ne Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Dopravní dostupnost Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Přístup pro těžkou techniku Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano
Parkoviště Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano
Dostupnost MHD Ano Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ano Ano
Dopravní síť v okolí Ano Ne Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Hlučnost okolního provozu Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
Možnost záboru Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ne
Natáčení bez omezení časem nebo denní dobou Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Možnost uzavření provozu Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ano Ne
Možnost úpravy interiéru Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Možnost úpravy exteriéru Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ne
Možnost odparkování aut Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ne
Prostory pro maskérny, kostýmérny, catering aj. Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ano
Ubytovací služby v okolí Ano Ne Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano