První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Lokace - srovnání

Vila Stiassni × Kamenná kolonie × Brněnské podzemí × Moravský kras × Zbrojovka × Univerzitní kampus Bohunice × Lom Rudice × Boskovice × Adamov × Dolní Kounice a Rosa Coeli × Vinařství U Kapličky × Pivovar Černá Hora × Lednicko-valtický areál ×
Produkční služby (technika, lidé aj.) Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Technické sítě (elektřina, voda) Ano Ano Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ano
Pokrytí mobilní sítí Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Dopravní dostupnost Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Přístup pro těžkou techniku Ano Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano
Parkoviště Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Dostupnost MHD Ano Ne Ano Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ne Ano Ano
Dopravní síť v okolí Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Hlučnost okolního provozu Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne
Možnost záboru Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ne
Natáčení bez omezení časem nebo denní dobou Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
Možnost uzavření provozu Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ano Ano
Možnost úpravy interiéru Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano
Možnost úpravy exteriéru Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ano
Možnost odparkování aut Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ne
Prostory pro maskérny, kostýmérny, catering aj. Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ano Ano
Ubytovací služby v okolí Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano