První verze databáze ve zkušebním provozu (1. 7. 2017)

Lokace - srovnání

Vystaviště Brno × Vila Stiassni × Kamenná kolonie × Brněnské podzemí × Moravský kras × Zbrojovka × Nový hrad u Adamova × Univerzitní kampus Bohunice × Lom Rudice × Boskovice × Adamov × Dolní Kounice a Rosa Coeli × Pálava a Nové Mlýny ×
Produkční služby (technika, lidé aj.) Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Technické sítě (elektřina, voda) Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ne
Pokrytí mobilní sítí Ano Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Dopravní dostupnost Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Přístup pro těžkou techniku Ano Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne
Parkoviště Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ne
Dostupnost MHD Ano Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ano Ano Ne
Dopravní síť v okolí Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano
Hlučnost okolního provozu Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
Možnost záboru Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ano Ne Ne
Natáčení bez omezení časem nebo denní dobou Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Možnost uzavření provozu Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
Možnost úpravy interiéru Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Možnost úpravy exteriéru Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
Možnost odparkování aut Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne
Prostory pro maskérny, kostýmérny, catering aj. Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne
Ubytovací služby v okolí Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ano Ano Ano Ano